Levenstestament

Wat als je niet meer in staat bent om voor jezelf te zorgen. Je gedachten niet meer van jou zijn en verantwoorde beslissingen onbekend terrein worden. We hopen dat het ons nooit overkomt, maar spijtig genoeg komt een dergelijke situatie bij regelmaat voor. Daarom is het verstandig en enorm behulpzaam voor je geliefden om je levenstestament op te stellen.

Je kiest namelijk via een volmacht zelf iemand die namens jou beslissingen mag nemen. Ook kun je aangeven hoe je wilt dat die persoon beslissingen neemt. Op deze manier bepaal jij wat er met jou, je huis en je geld gebeurt als je niet meer in staat bent om zelf de keuzes te maken.

Met een levenstestament beslis je wie er over je geld gaat.

Jij bepaalt wie er namens jou rekeningen mag betalen, je huis mag verkopen en schenkingen aan anderen mag doen. Zonder levenstestament moet je bij de rechtbank bewindvoering en mentorschap aanvragen en is toestemming van de rechter altijd nodig bij uitgaven boven € 1.500. Met een levenstestament beslist jouw gevolmachtigde hier zelf over.

Met een levenstestament bepaal je wie er over je gezondheid mag beslissen.

Denk hierbij aan wie er namens jou kiest welke medische behandeling voor jou het beste is. Wie heeft toegang tot je medische dossier en wie mag er een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg aanvragen.

Euthanasie en reanimeren
Het is aan te bevelen je wensen ten aanzien van euthanasie en wel of niet reanimeren vast te leggen en te bespreken met je huisarts of behandelend arts. Bespreek dit jaarlijks met de arts, zodat verklaringen altijd actueel zijn.

Een levenstestament kun je je wensen en gevolmachtigde altijd aanpassen.

Een levenstestament kun je zo vaak veranderen als je wilt. Misschien heb je wel andere wensen gekregen of wil je iemand anders tot gevolmachtigde benoemen. Na een belangrijke gebeurtenis of eens per vijf jaar, kan het goed zijn om weer eens je levenstestament na te kijken.
Met een levenstestament kun je je vermogen veilig stellen voor de eigen bijdrage voor de zorg.
Bij een opname in een zorginstelling moet je een eigen bijdrage betalen. Deze wordt berekend op basis van je vermogen. Heb jij in je levenstestament vastgelegd dat je gevolmachtigde schenkingen mag doen? Dan kan hij of zij er door de schenkingen voor zorgen dat je eigen vermogen afneemt.

Met een levenstestament laat je aan instellingen weten wie er ‘officieel’ de gevolmachtigde is.

Instellingen willen zeker weten dat iemand volmacht heeft gekregen van een ander, vaak nemen zij geen genoegen met een zelf geschreven variant. Gewoonlijk vragen ze een notarieel levenstestament voor financiële zaken. De notaris schrijft het levenstestament in een landelijk register in, zodat bekend is dat je een levenstestament hebt.

Met een levenstestament geef je zelf aan wat je belangrijk vindt.

Je kunt een levenstestament zo uitgebreid maken als je zelf wilt. Wil je alleen financiële zaken regelen? Prima. Wil je ook bepalen wie op medisch gebied beslissingen voor je neemt? Dat kan ook. Je kunt zelfs de gevolmachtigde een specifieke opdracht meegeven, maar ook de vrije hand zodat hij of zij kan beslissen wat het beste is.

Met een levenstestament kun je beslissingen nemen zonder (voorafgaande) toestemming van de rechter.