Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Wil je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap bezittingen of schulden apart houden? Dan ga je naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Deze situatie verandert niet door de nieuwe wet. Het is de zakelijke kant van jullie huwelijk, maar ook huwelijkse voorwaarden kunnen met liefde en verstand besproken worden.

Daarnaast is het nog steeds mogelijk om te kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Daarvoor kun je vanzelfsprekend ook bij Aogje Notariaat terecht.

Getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen en erfenis

Indien je geen kinderen hebt ben je vanaf de huwelijksdatum elkaars enige erfgenaam. De wetgeving rondom trouwen en wettelijk erfrecht kent de zogeheten wettelijke verdeling. Deze is ook van toepassing als er geen testament is gemaakt. De langstlevende echtgenoot is op deze manier beschermd tegen de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen.

De wettelijke regeling geeft niet meer dan een basisvoorziening. Het maken van een testament is in veel gevallen zéér wenselijk. Zeker wanneer er sprake is van enig vermogen, bijvoorbeeld een eigen huis met een overwaarde, is het maken van een testament interessant en aantrekkelijk.

Erfrecht kinderen bij overlijden getrouwde ouders

De wettelijke verdeling komt er in grote lijnen op neer dat de langstlevende eigenaar wordt van alle bezittingen en mogelijke schulden. De kinderen houden hun erfdelen tegoed in de vorm van een vordering. Deze is in principe pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot.

Met de invoer van de wettelijke verdeling geldt niet meer dat de kinderen als mede-eigenaren overal voor moeten meetekenen en erfdelen kunnen opeisen. Wel kunnen kinderen onder strikte voorwaarden, in het licht van de zogenaamde “wilsrechten”, verlangen dat goederen uit de erfenis aan hen worden overgedragen. Wel is over de vorderingen van de kinderen (erfdeel) al bij het overlijden van de eerste ouder erfbelasting verschuldigd.