Aogje Notariaat, de norm in hedendaags familierecht

Je leven is een aaneenschakeling van verwachtingen en gebeurtenissen. Soms voorzien en even vaak verrassend. Dat maakt het leven mooi, intens, soms verdrietig, maar meestal meer dan de moeite waard. Door de onvoorspelbaarheid is het verstandig om situaties notarieel te regelen. Afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Ga je samenwonen of misschien trouwen? Wat moet ik regelen in een testament en waarom is een levenstestament zo belangrijk? Ik heb een samengesteld gezin, hoe moeten we nu en in de toekomst een eerlijke verdeling maken? Wat te doen bij een nalatenschap waarover niets op papier staat? Aogje Notariaat brengt het bij elkaar, voor elkaar en met respect naar elkaar. Waarbij inlevingsvermogen, kennis en wensen worden verbonden.

Samenlevingscontract

Samenwonen? Goede afspraken in een samenlevingsovereenkomst, voorkomt onduidelijkheden toont respect en is liefdevol naar elkaar; een zekerheid als de liefde onvoorzien vervaagd is. Een samenlevingsovereenkomst ziet toe op de kosten van de huishouding, wederzijdse en gezamenlijke bezittingen, pensioen, maar ook de verdeling, als één van jullie iets overkomt.

Trouwen in gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. De belangrijkste veranderingen is dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd, buiten de gemeenschap valt. Dat geldt eveneens voor erfenissen en schenkingen.

Hoe werkt deze wet en wat zijn de verschillen met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Wil je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap bezittingen of schulden apart houden? Dan ga je naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Deze situatie verandert niet door de nieuwe wet. Het is de zakelijke kant van jullie huwelijk, maar ook huwelijkse voorwaarden kunnen met liefde en verstand besproken worden.

Levenstestament

Wat als je niet meer in staat bent om voor jezelf te zorgen. Je gedachten niet meer van jou zijn en verantwoorde beslissingen onbekend terrein worden. We hopen dat het ons nooit overkomt, maar spijtig genoeg komt een dergelijke situatie bij regelmaat voor. Daarom is het verstandig en enorm behulpzaam voor je geliefden om je levenstestament op te stellen.

Testament

Wie zijn je erfgenamen? Naar wie gaat je bijzondere kunstcollectie, of erft je woning. Zorg dat je erfenis bij de juiste mensen komt en voorkom conflicten in de familie door het nu goed te regelen. Het zijn jouw wensen en je kan en mag vertrouwen op de discretie en correctheid van Aogje Notariaat bij de vaststelling van deze belangrijke laatste wensen.

Schenking

Het kan allebei: schenken bij leven of nadien. Schenken kan fiscaal gunstig zijn zodat je er zelf en de ontvanger samen voordeel van hebben. Er zijn veel doelen die zich enorm inzetten en je schenking met veel plezier benutten om hun mooie werk te kunnen doen. Aogje Notariaat adviseert hierin zorgvuldig.

Verdeling

Bij een scheiding of de verdeling van een erfenis komt het regelmatig voor dat partijen er samen niet uitkomen. De notaris is onpartijdig en dat helpt je bij een geschil over verdeling, of juist om een geschil te vermijden.

Nalatenschap

Stel je voor: op een dag krijg je bericht dat je erfgenaam bent, van een oudtante. Deze oudtante heeft verder geen directe familie en je bent de eerste in de lijn. Maar je kent deze oudtante alleen van verhalen. Zij woonde ver weg en er was verder geen contact. Wat doe je dan? Aanvaard je de erfenis en mogelijk ook de schulden? Verwerp je de erfenis of aanvaard je de erfenis beneficiair? Een onaangename of een aangename verrassing? Het is verstandig om eerst met Aogje Notariaat te overleggen voordat je beslist.

Boedelbehandeling

Wanneer een dierbare komt te overlijden, is dat voor familie, vrienden en kennissen een droevige periode. In deze fase, die langdurig kan zijn, bepalen emoties vaak het denken en handelen. Dan is het enorm belangrijk dat de nalatenschap/erfenis vooraf goed staat omschreven en is verdeeld volgens de wensen van de overledene. Wanneer dit niet het geval is, kan Aogje Notariaat je veel problemen en zorgen uit handen nemen.