Uw vermogen, nalatenschap en erfenis

Met een testament kunt u afwijken van het wettelijke erfrecht. U bepaalt zelf aan wie u wat wilt nalaten. Als u jonge kinderen heeft, kunt u een voogd of bewindvoerder benoemen. Een op maat gemaakt testament biedt u de mogelijkheid om uw vermogen op een gunstige manier over te dragen aan uw erfgenamen. Dit kan door middel van Estate Planning. Aogje Notariaat Helpt u daarbij de overdracht van uw vermogen zo te regelen dat u zo weinig mogelijk belasting betaalt. Dat kan u en uw erfgenamen veel geld besparen. Ook voor de afwikkeling van een erfenis bent u bij ons aan het goede adres. Aogje Notariaat heeft specialistische kennis in afhandeling van (complexe) nalatenschappen, waaronder begrepen de vereffeningsprocedure na een beneficiare aanvaarding.

Aogje Notariaat helpt u graag op het gebied van:

  • Testamenten
  • Schenkingen
  • Verklaringen van erfrecht
  • Afhandeling van complexe nalatenschappen,waaronder begrepen de vereffeningsprocedure na een beneficiare aanvaarding.

Wat is er mogelijk? Doe de check
Deze checklist helpt u na te denken over de wensen en mogelijkheden van uw testament. Wat is voor u belangrijk? Met een testament bepaalt u zelf wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Laat deze goed aansluiten op uw pesoonlijke situatie voor nu en in de toekomst. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. De vragen in deze checklist geven inzicht in de mogelijkheden van uw (nieuwe) testament. De antwoorden zijn afhankelijk van je levenssituatie, uw wensen en behoeften. Een testament is een persoonlijk document.

Past u en uw testament nog bij elkaar?
Stel dat u jaren geleden een testament heeft laten maken. Dan kan het zinvol zijn na te denken over een wijziging ervan. Bijvoorbeeld na een scheiding of nadat uw partner is overleden. Het kan zijn dat uw testament nog verwijst naar de oude wet of naar oude fiscale regels.

Neem de tijd.
Afhankelijk van je situatie bevat deze checklist tussen de 15 en 40 vragen. Sommige vragen kunt u snel beantwoorden, over andere wilt u misschien wat langer nadenken. Neem hier dan ook de tijd voor. Het gaat om wat u belangrijk vindt. Weet u niet op elke vraag een antwoord? Geen probleem, u kunt bij de notaris terecht voor meer uitleg of advies over de mogelijkheden in jouw persoonlijke situatie.

Menu