Ondernemingsrecht en overtuigend kiezen

Als ondernemer heb je altijd te maken met ondernemingsrecht. Of het nu gaat om welke keuze je maakt voor het oprichten van een rechtspersoon, aandeelhoudersovereenkomsten, bedrijfsoverdracht, herstructurering, of bijvoorbeeld vraagstukken omtrent de continuïteit, of complexe fusieplannen. Voor vele zaken, kwesties, vragen die verbonden zijn met ondernemingsrecht, kun je terecht bij Aogje Notariaat. We bieden je eveneens mogelijkheden om te sparren met een specialist, om voor- en nadelen gezamenlijk te doorlopen en wat de gevolgen zijn van keuzes voor je organisatie en je benodigd menselijk kapitaal.

Maar ook voor je pensioen, bedrijfsopvolging, bedrijfsverkoop en bij de koop van een bedrijfspand is het slim om eerst met een onafhankelijke, deskundige partij als Aogje Notariaat naar de beste opties te kijken.

Oprichting

Om op een weloverwogen manier je bedrijf beginnen, is het verstandig om naar je mogelijkheden in de keuze van de rechtsvorm te kijken. Beginnen is niet ingewikkeld, maar doordacht starten vergt net wat meer. Misschien ben je al een tijd ondernemer en wil je de rechtsvorm van je onderneming wijzigen? Ondernemers willen ondernemen, maar doe het vanuit een wijze bedrijfsvorm.

Statutenwijziging

Veranderingen van inzichten, markten en uitdagingen, of een verschuiving in visie. Een statutenwijziging kan zo maar verstandig zijn. Wetgeving hieromtrent staat, net als je bedrijf nooit stil en gaat vaak hand in hand met fiscale gevolgen. Vanzelfsprekend adviseert en ondersteunt Aogje Notariaat je in correcte en toekomst gerichte statutenwijzingen.

Uitgifte aandelen

Bij een uitgifte van nieuwe aandelen is een notariële akte noodzakelijk. Aogje Notariaat controleert hierbij de statutaire en wettelijke eisen en benodigde gegevens zodat jezelf en de nieuwe aandeelhouder met een gerust hart een handtekening kunnen zetten. De akte van uitgifte is een verslaglegging hoeveel aandelen je uitgeeft, welk soort en aan wie.

Aandeelhoudersovereenkomst

Zonder aandeelhoudersovereenkomst is samenwerking tussen zakenpartners een onmogelijkheid. Hoe wordt de winst verdeeld, wie heeft waarover zeggenschap en bevoegdheid, wat zijn de wederzijdse rechten en hoe wordt omgegaan met geschillen. Het is van groot belang om je gezamenlijk succes een goede kans van slagen te geven, door de samenstelling van een heldere en gedragen aandeelhoudersovereenkomst. Aogje Notariaat verzorgt altijd maatwerk voor iedere aandeelhouders overeenkomst, of advies hierin.

Verpanding

Soms heeft u wat financiële ruimte nodig om bijvoorbeeld groei te realiseren. In sommige gevallen kunt u die ruimte zelf creëren door bijvoorbeeld aandelen te verpanden. Hiermee kunt u dan een financiering aantrekken. Ook over pandrecht (vuistpand of stil pandrecht) kunnen wij u uitgebreid informeren. Daarnaast dragen wij zorg voor de benodigde notariële akte.

Certificering

Aandeelhouders hebben zowel zeggenschapsrechten als financiële rechten. Deze rechten kun je splitsen, door de aandelen te certificeren. Dit kan handig zijn bij bedrijfsopvolging of wanneer je anderen financieel betrekt in je onderneming.

Fusies

Wanneer je bedrijf samen gaat met een andere onderneming, of als er sprake is van een overname, dan komt er nogal wat op je af. Is de fusie een aandelen-, bedrijfs- of juridische fusie? Aogje Notariaat wil ondernemingen graag begeleiden naar grotere successen. Belangrijk hierbij is dat je vroegtijdig in gesprek gaat met specialisten, om de souplesse, voortgang en voordelen zo goed en snel mogelijk te benutten.

Splitsingen

Heeft je bedrijf meerdere activiteiten, of denk je aan risicospreiding dan kan het in sommige gevallen verstandig zijn om een rechtspersoon te splitsen. Met name bij reorganisaties of herstructureringen kan een splitsing in veel gevallen een wereld van verschil maken en je efficiency en winstgevendheid vergroten.

Inbreng van onderneming

Het inbrengen van je onderneming in een besloten vennootschap kan interessant zijn. Het biedt betere bescherming tegen financiële risico’s. Onze advisering is maatwerk. Samen met onze notaris en uw financieel adviseur zal bekeken moeten worden of en welke voordelen je als ondernemer kan realiseren.